Prawo cypryjskie stanowi, że sprawozdania finansowe wszystkich cypryjskich przedsiębiorstw muszą raz do roku zostać poddane kontroli. Przepis ten nie dotyczy spółek offshore, jednak kontrola może być wymagana w przypadku połączenia lub przejęcia. Dokładne oddanie sytuacji finansowej spółki w badaniu lub sprawozdaniu finansowym jest kluczowe dla zapewnienia, aby w przyszłości wszelcy inwestorzy, wierzyciele lub organy podatkowe nie wnosili zastrzeżeń.

W Kaimakliotis & Co dysponujemy zespołem doświadczonych i zmotywowanych księgowych, którzy zadbają o to, żeby Państwa sprawozdania finansowe zostały poddane należytej i dokładnej kontroli.