Przywiązujemy zasadniczą wagę do tego, by oferować naszym klientom szeroki wachlarz usług, które pozwolą im na otrzymywanie z jednego źródła wszystkich informacji potrzebnych do prowadzenia ich spółek oraz dotyczących wszelkich powiązanych kwestii.

Świadczymy m.in. następujące usługi:

  • prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby audytu
  • uzgadnianie rachunków bankowych
  • składanie zeznań rocznych
  • przygotowywanie sprawozdań finansowych (miesięcznych, kwartalnych, rocznych) oraz zgodnych z MSSF

Nasz zespół księgowych i doradców podatkowych zapewnia nieograniczone wsparcie i konsultacje w zakresie Państwa zobowiązań finansowych oraz rachunkowych. Zapoznamy Państwa z przydzielonym Państwu zespołem, z którym będą mogli Państwo omawiać wszelkie istotne dla Państwa kwestie związane z realizacją celów Państwa spółki. Dążymy do zapewniania wsparcia na każdym etapie, a nasz zespół będzie służył Państwu w każdej sprawie.