Kancelaria Kaimakliotis & Co świadczy szeroki zakres usług powierniczych adresowanych przede wszystkim do osób, które z różnych względów (np. osobistych) nie życzą sobie, by ich udział w transakcjach przeprowadzanych na ich rzecz był jawny. Klientom zapewniamy w pełni bezpieczne operacje powiernicze oraz zindywidualizowane podejście w zakresie struktur zarządzania majątkiem, dzięki czemu powierzone nam aktywa są skutecznie zabezpieczone przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej poufności.

Na czym polegają usługi powiernicze?

Podstawę dla powiernictwa stanowi zawarcie porozumienia w formie umowy pomiędzy właścicielem majątku (fiducjariuszem, mocodawcą), powierzającym go czasowo innej osobie, a powiernikiem (fiducjantem), który przechowuje go lub zarządza nim na rzecz powierzającego zgodnie z zapisami znajdującymi się w umowie. Powiernictwo może również obejmować dokonywanie czynności prawnych przez powiernika we własnym imieniu, jednak na rzecz powierzającego i wyłącznie w obrębie określonych przez mocodawcę granic. Przykładowe czynności prawne tego typu to między innymi reprezentowanie fiducjariusza w trakcie walnych zgromadzeń akcjonariuszy, obejmowanie udziałów i akcji w spółkach czy nabywanie składników majątkowych (ruchomości bądź nieruchomości). 

Co wykonujemy w ramach usług powierniczych?

Dzięki bogatemu doświadczeniu praktycznemu, wszechstronnej wiedzy oraz gruntownemu przygotowaniu w zakresie aktualnych regulacji prawnych jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom szeroką ofertę usług powierniczych i zagwarantować najwyższy poziom zarządzania Państwa osobistym majątkiem.

Nasi klienci mogą liczyć na profesjonalną, kompleksową pomoc przy ustanawianiu zarządów powierniczych oraz zakładaniu fundacji. Jeśli zachodzi taka konieczność, występujemy w roli powiernika i pełnomocnika. Spektrum świadczonych przez nas usług obejmuje także zarządzanie nieruchomościami, wykonywanie testamentów, realizację wymagań inwestycyjnych czy planowanie oraz optymalizację podatkową. W razie potrzeby jesteśmy w stanie wystąpić w imieniu klienta jako przedstawiciel w kontaktach z bankami, księgowymi, doradcami podatkowymi, spadkobiercami, testatorami oraz dowolnego rodzaju stronami trzecimi.

Co zyskujesz dzięki powiernictwu?

Zasadniczą korzyścią z powiernictwa jest możliwość zachowania całkowitej anonimowości przez powierzającego – na dokumentach związanych z transakcjami zawartymi na jego rzecz widnieją bowiem wyłącznie dane powiernika, który dokonywał ich we własnym imieniu. Co jednak istotne, powiernik ma obowiązek przeniesienia na rzecz klienta wszystkich praw, jakie zostały uzyskane w wyniku realizacji zleconej transakcji.

Dodatkowo powierzający zyskuje pełne bezpieczeństwo pod względem ochrony swego majątku powierzonego fiducjantowi, gdyż jedynym ujawnionym wspólnikiem w rejestrze jest właśnie powiernik. Co ważne, przeniesienie własności udziałów albo akcji nabytych przez powiernika na rzecz mocodawcy nie stanowi odpłatnego zbycia praw majątkowych, u powiernika nie powstaje zatem obowiązek podatkowy.

Usługi powiernicze realizowane przez Kaimakliotis & Co to również możliwość zarządzania aktywami bez potrzeby zatrudniania dodatkowego personelu czy obecności w danym kraju. Takie przekazanie części obowiązków na ręce naszych specjalistów pozwoli powierzającemu oszczędzić czas, który może zostać przeznaczony na zwiększenie efektywności prowadzonych działań operacyjnych czy opracowywanie strategii firmy.