Staranna i przejrzysta procedura zakładania funduszy

Kaimakliotis & Co oferuje wyczerpujące i kompleksowe usługi klientom zainteresowanym założeniem alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI).

Nasze indywidualnie dostosowywane usługi zaczynają się od konsultacji, podczas których prezentujemy szczegółowe informacje i analizy cypryjskiego ustawodawstwa dotyczącego alternatywnych funduszy inwestycyjnych, tak aby upewnić się, że klienci są w pełni świadomi przepisów prawa i ich konsekwencji.

Następnie oferujemy klientom rzetelne porady dotyczące odpowiedniego dla nich rodzaju funduszu AFI i pomagamy na każdym etapie jego skutecznego zakładania, od złożenia wniosku do CySEC, po obsługę prawnej strony procesu sporządzania dokumentacji (utworzenia i ustanowienia AFI). będzie Państwa informowała o sytuacji Państwa wniosku oraz świadczyła dalsze porady i potrzebną pomoc.

Po utworzeniu w Państwa imieniu alternatywnego funduszu inwestycyjnego, kancelaria Kaimakliotis & Co może oferować stałe usługi na rzecz jego skutecznego działania i obsługi, w tym zatrudniać pracowników, świadczyć usługi administracyjne i zapewniać pakiet powiązanych usług, m. in. prawnych, podatkowych, audytorskich i księgowych.

 

Zmiany przepisów w zakresie alternatywnych funduszy inwestycyjnych (2014)

Z dniem 27 lipca 2014 r. weszły w życie nowe przepisy dotyczące tworzenia i działania na Cyprze alternatywnych funduszy inwestycyjnych (AFI). Zmiany mają na celu zwiększenie przejrzystości i wprowadzenie do cypryjskiego prawa bardziej restrykcyjnych wymogów, zgodnych z dyrektywami UE, które mają zapewnić lepszą ochronę inwestycji.

W szczególności:

 • kwestie dotyczące regulacji i nadzoru nad funduszami AFI przekazano Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) (wcześniej zajmował się nimi Centralny Bank Cypru).
 • Fundusz AFI może być samodzielnie zarządzany lub może wyznaczyć spółkę zarządzającą w jego imieniu.
 • Fundusze AFI mogą być notowane na wszystkich uznanych giełdach papierów wartościowych na świecie.
 • Istnieją cztery formy prawne alternatywnych funduszy inwestycyjnych (fundusz wspólny, spółka inwestycyjna o stałym kapitale, spółka inwestycyjna o zmiennym kapitale, inwestycyjna spółka komandytowa).
 • Istnieją dwie klasy funduszy AFI, które różnią się dopuszczalną liczbą inwestorów:
  • fundusze AFI dla nieograniczonej liczby inwestorów,
  • fundusze AFI dla ograniczonej liczby inwestorów (do 75).
 • Minimalne wymogi kapitałowe wynoszą: 125 000 euro lub 300 000 euro w przypadku funduszy zarządzanych samodzielnie.
 • Zezwolenia i wymogi dotyczące zgodności z Dyrektywą w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi mają zastosowanie do funduszy o wartości przekraczającej:
  • 500 milionów euro (bez dźwigni i z okresem ograniczenia zbywalności wynoszącym 5 lat),
  • 100 milionów euro (w tym dźwignia).
 • Dozwolone są fundusze parasolowe – przy czym każdy z nich może mieć własną politykę inwestycyjną – pod warunkiem, że są to programy zbiorowego inwestowania działające jako pojedyncze podmioty prawne z wieloma subfunduszami.