Wypadki lub szkody na osobie mogą spowodować wiele cierpień osoby pokrzywdzonej, zwłaszcza jeśli pojawią się problemy w dochodzeniu sprawiedliwości lub odszkodowania, które może być niezbędne dla zapewnienia stałej opieki zdrowotnej lub zadbania o jakość życia osoby poszkodowanej.

Kaimakliotis & Co dąży do uzyskania sprawiedliwości dla tych, którzy z cudzej winy doznali wypadków lub urazów – czy chodzi o wypadki drogowe albo upadki, czy o błędy medyczne, wadliwe produkty lub skażoną żywność – niezależnie od tego, czy zdarzenie zaszło w domu, miejscu pracy, miejscu publicznym czy podczas wyjazdu.

Wypadki i szkody osobowe obejmują zdarzenia o charakterze natychmiastowym i oczywistym (takie jak zderzenia, upadki czy błędy medyczne) oraz urazy lub choroby, które powstają z czasem wskutek oddziaływania niekorzystnych warunków w codziennym środowisku (np. długotrwałe wdychanie toksycznych substancji lub urazy spowodowane wykonywaniem powtarzających się ruchów).

Bez względu na przyczynę szkody, Kaimakliotis & Co będzie walczyć o sprawiedliwość w Państwa imieniu. W większości przypadków możliwe jest osiągniecie ugody pozasądowej, która pomaga uniknąć dalszych cierpień. W przypadkach wymagających podjęcia dalszych kroków zadbamy, aby osoby odpowiedzialne za wypadek lub szkody zostały osądzone w oparciu o pełną moc obowiązującego prawa, a Państwa przykre doświadczenie i cierpienie zostało choć częściowo złagodzone dzięki satysfakcjonującemu wyrokowi zasadzającemu odszkodowanie lub korzystnemu dla Państwa rezultatowi.

Obszar wypadków i szkód na osobie może obejmować następujące kwestie:

  • wypadki dotyczące: transportu / pasażerów / pieszych,
  • urazy: upadki / potknięcia / poślizgnięcia / niebezpieczne warunki,
  • związane z miejscem pracy: wypadki w miejscu pracy / długotrwałe obrażenia lub choroby,
  • zaniedbania i błędy medyczne,
  • zaniedbania zawodowe,
  • odpowiedzialność za produkty: produkty wadliwe / niebezpieczne produkty spożywcze lub napoje.