W sektorze bankowości i finansów Kaimakliotis & Co reprezentuje zarówno pożyczkobiorców jak i pożyczkodawców z całego świata, zajmując się licznymi, coraz bardziej złożonymi sprawami związanymi z mechanizmami i produktami tego wymagającego i szybko zmieniającego się sektora.

Ponieważ przepisy obowiązujące w sektorze finansowym stają się coraz bardziej rygorystyczne, konieczne jest przestrzeganie odpowiednich regulacji, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym.

Wykorzystując naszą wiedzę i międzynarodową sieć naszych partnerów, starannie zarządzamy rozmaitymi kwestiami dotyczącymi krajowego i międzynarodowego finansowania, a także doradzamy różnego typu klientom we wszelkich kwestiach dotyczących wiodących podmiotów.

Czy chodzi o pożyczki związane z wieloma sektorami i projektami, o wnioski o wydanie licencji bankowej, czy o transakcje przeprowadzane zarówno na Cyprze, jak i poza jego granicami, Kaimakliotis & Co służy fachową wiedzą, aby dopilnować, by Państwa wymagania i operacje związane z bankowością i finansami były realizowane w najkorzystniejszy dla Państwa sposób, przy pełnej zgodności z wymaganiami dotyczącymi omawianego sektora.

Nasz zespół ds. bankowości i finansów może pomóc w każdej kwestii z tej dziedziny, w tym w sprawach takich jak:

 • wnioski o wydanie licencji bankowej,
 • aktywa / finansowanie nieruchomości / nabycia / inwestycje,
 • pożyczki,
 • umowy najmu z opcją wykupu,
 • finansowanie projektów i inwestycji budowlanych,
 • zarządzanie długiem korporacyjnym,
 • bankowość korporacyjna,
 • finansowanie sektora lotniczego i transportu morskiego,
 • refinansowanie, restrukturyzacja i niewypłacalność,
 • transakcje krajowe i transgraniczne,
 • finansowanie handlu międzynarodowego: akredytywy / instrumenty zbywalne,
 • Compliance,
 • odszkodowania i gwarancje,
 • wnioski dotyczące usług w zakresie pieniądza elektronicznego,
 • pranie brudnych pieniędzy.