Ponieważ prawo pracy obejmuje szeroki zakres zagadnień mających wpływ zarówno na pracodawców, jak i na pracowników, mierzenie się z wyzwaniami dotyczącymi tego obszaru wymaga kancelarii, która posiada zarówno doświadczenie jak i specjalistyczną wiedzę ekspercką, a przy tym jest w stanie zapewnić najlepszej jakości usługi prawne równie szerokiej gamie klientów. Właściciele małych przedsiębiorstw i robotnicy niewykwalifikowani, czy specjaliści ds. zarządzania zasobami ludzkimi, konglomeraty i związki zawodowe – wszyscy oni mogą otrzymać wsparcie od naszego zespołu prawnego we wszelkich kwestiach związanych z zatrudnieniem, zarówno w sprawach dotyczących obywateli UE, jak obywateli innych krajów, pracujących na wyspie lub poza jej granicami.

 

Obszary, które obejmuje prawo pracy

Kaimakliotis & Co oferuje wsparcie i pomoc we wszelkich kwestiach objętych cypryjskim prawem pracy – zarówno kontrowersyjnych, jak i bezspornych, w tym takich jak:

 • zezwolenia na pracę,
 • prawa pracownicze,
 • umowy o pracę / kontrakty,
 • kwestie dotyczące świadczeń,
 • dni wolne od pracy, zwolnienia chorobowe i urlopy macierzyńskie,
 • kwestie dotyczące urzędu pracy,
 • spory umowne,
 • kwestie dotyczące zwolnień i przeniesień,
 • roszczenia dotyczące zwolnień / zwolnienia grupowe / alternatywy dla zwolnień / odprawy,
 • kwestie dotyczące emerytur i rent,
 • rozwiązanie stosunku pracy z pracownikami / niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy,
 • spory dotyczące zatrudnienia / naruszenia umów / postanowienia ograniczające,
 • prawodawstwo UE dotyczące kwestii zatrudnienia na Cyprze.

 

Usługi

Kaimakliotis & Co może przeprowadzać konsultacje, prowadzić negocjacje lub obsługiwać w Państwa imieniu wszelkie obszary związane z zatrudnieniem, w tym takie jak:

 • interpretacja cypryjskiego prawa pracy i jego szczegółowych zapisów,
 • ustanawianie polityki zatrudnienia i praktyk w zakresie zgodności z przepisami,
 • weryfikacja polityki zatrudnienia i praktyk w zakresie zgodności z przepisami,
 • prawa pracownicze dotyczące zarówno pracodawcy, jak i pracowników,
 • ogólne obowiązki nakładane przez prawo na pracodawcę / pracownika,
 • negocjacje umowne zarówno w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników, jak i
 • rozwiązań kompromisowych,
 • roszczenia zgłaszane do sądu pracy,
 • kwestie dotyczące dyskryminacji w miejscu pracy / molestowania seksualnego,
 • przestrzeganie lub naruszanie umów o zachowaniu poufności / postanowień ograniczających,
 • zachęty do zatrudnienia,
 • due diligence,
 • transakcje biznesowe i związane z nimi kwestie / outsourcing,
 • podstawy zwolnień,
 • stosunki pracy,
 • nakazy mające na celu ochronę działalności,
 • rozpad stosunków biznesowych.