Położenie:

Anguilla to zamorskie terytorium Wielkiej Brytanii na Wschodnich Karaibach, położne w północnych rejonach Wysp Nawietrznych. W jej skład wchodzi główna wyspa i kilka pomniejszych wysepek. Stolicą jest The Valley, językiem urzędowym – angielski, a waluta to dolar wschodniokaraibski (XCD), przy czym dolar amerykański (USD) jest powszechnie akceptowany.

 

Najważniejsze korzyści i kwestie związane z założeniem spółki:

  • możliwość założenia międzynarodowej spółki handlowej (ang. International Business Company – IBC) lub anguilskiej spółki handlowej (ang. Anguilla Business Company – ABC).
  • Brak podatku dochodowego, podatku od dochodów kapitałowych, spadkowego i innych bezpośrednich form opodatkowania przedsiębiorstw oraz osób fizycznych.
  • Surowe przepisy w zakresie poufności.
  • Spółka typu IBC może prowadzić działalność międzynarodową, za to w przypadku spółki typu ABC działalność może być prowadzona zarówno w Anguilli, jak za granicą.

 

Dodatkowe informacje:

Spółka typu IBC

  • Dozwolona jest dowolna liczba dyrektorów.
  • Dyrektorami mogą być osoby prawne lub fizyczne.
  • Udziały można nabywać lub umarzać, w tym udziały własne i na okaziciela.
  • Nie ma wymogu przeprowadzania audytu ani sporządzenia sprawozdania finansowego.

Spółka typu ABC

  • Zwolniona z opodatkowania.
  • Nie ma wymogów sprawozdawczych, które obowiązują dla spółek publicznych.