Położenie:

Republika Panamy leży w Ameryce Środkowej i graniczy z Kostaryką od zachodu, z Kolumbią od południowego wschodu, z Morzem Karaibskim od północy, a od południa – z Oceanem Spokojnym. Stolicą jest Panama, językiem urzędowym – hiszpański, a waluta to balboa (PAB) oraz dolar amerykański (USD). Panama dysponuję drugą najbardziej konkurencyjną gospodarką w Ameryce Łacińskiej. Państwo jest członkiem m.in. Banku Światowego, Międzyamerykańskiego Banku Rozwoju, Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych, Organizacji Państw Amerykańskich (OPA), Latynoamerykańskiego Systemu Gospodarczego (SELA) oraz Międzynarodowego Trybunału Karnego.

 

Najważniejsze korzyści i kwestie związane z założeniem spółki:

 • jest siedem rodzajów spółek do wyboru:
 • spółka kapitałowa (ang. Corporation), spółka jawna (ang. General Partnership), spółka komandytowa (ang. Limited Partnership), spółka komandytowo-akcyjna (ang. Stock Issuing Limited Partnership), spółdzielnia (ang. Cooperative), spółka jednoosobowa (ang. Single Proprietorship) oraz jednoosobowa spółka kapitałowa (ang. Limited Single Proprietorship).
 • Spółka typu Limited Partnership działa w sposób zbliżony do amerykańskich spółek z ograniczoną odpowiedzialnością (ang. Limited Liability Company/LLC).
 • Działalność spółki offshore poza terytorium Panamy jest zwolniona z opodatkowania.
 • Przepływy walutowe nie podlegają reglamentacji dewizowej ani ograniczeniom.
 • Prowadzenie ksiąg lub rejestrów nie jest wymagane, podobnie jak sporządzanie, przechowywanie czy składanie sprawozdań finansowych.
 • Wymagane są co najmniej dwie (pełnoletnie) osoby fizyczne dowolnej narodowości lub osoby prawne.
 • Kapitał zakładowy spółki panamskiej nie musi być całkowicie subskrybowany ani opłacony.
 • Zgromadzenia dyrektorów lub udziałowców nie muszą odbywać się w Panamie.

Dodatkowe informacje:

 • Standardowa wysokość kapitału spółki offshore wynosi 10 000,00 USD.
 • Wymaganych jest co najmniej trzech dyrektorów.
 • Nazwiska i adresy dyrektorów oraz udziałowców są ogólnodostępne.
 • Wymagani są następujący członkowie kierownictwa spółki:
 • prezes, skarbnik i sekretarz.
 • Stanowisko prezesa, skarbnika oraz sekretarza mogą sprawować osoby fizyczne lub prawne, zarówno będące, jak i niebędące rezydentami Panamy.
 • Członkowie kierownictwa mogą sprawować więcej niż jedno stanowisko, jednak ta sama osoba nie może być jednocześnie prezesem i sekretarzem.