Zgodnie z danymi udostępnianymi przez Główny Urząd Statystyczny spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to aż 82% wszystkich istniejących spółek handlowych na koniec roku 2018. Trudno się dziwić takiemu stanowi rzeczy w kontekście faktu, iż ten rodzaj prowadzenia działalności cechuje się wieloma zaletami i praktycznie nie posiada istotnych wad. Do tych ostatnich należy bezdyskusyjnie zaliczyć dość skomplikowaną procedurę rejestrowania spółki z o.o. w Polsce, skutkiem czego dużym zainteresowaniem cieszą się gotowe spółki na sprzedaż. Istotnych powodów do tego, by kupić taką spółkę, jest jednak więcej.

Czym jest gotowa spółka z o.o.?

Najkrócej mówiąc gotowe spółki z o.o. to takie spółki, które zostały już zarejestrowane i faktycznie istnieją, choć w danym momencie nie prowadzą żadnej realnej działalności ani nie zatrudniają jakichkolwiek pracowników. Posiadają jednak wszystkie niezbędne atrybuty formalne (w tym opłacony kapitał zakładowy oraz numery NIP, REGON oraz KRS), dzięki czemu mogą rozpocząć działalność bezpośrednio po zakupie przez nowego właściciela. Na rynku funkcjonuje obecnie wiele podmiotów, które w swojej ofercie posiadają gotowe spółki na sprzedaż – zarówno nowo utworzone, które nie mają żadnej historii działalności, jak i gotowe spółki z historią, ale pozostające od jakiegoś czasu „w uśpieniu”.

Co się kryje pod pojęciem czystej spółki?

Czyste spółki to takie spółki z o.o., które przez cały okres swego istnienia w ogóle nie prowadziły jakiejkolwiek działalności, ponieważ zostały założone wyłącznie po to, by kupujący je klienci nie musieli przechodzić przez wszystkie formalności oraz czasochłonne i kosztowne procedury związane z rejestracją działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Takie spółki nie posiadają żadnych zobowiązań, zadłużeń ani negatywnej historii gospodarczej, nie są również związane żadnymi umowami czy kontraktami. Bez szczególnej przesady można powiedzieć, że są to swego rodzaju „czyste karty” do zapisania w świecie biznesu przez nowego właściciela (czy właścicieli) takiej spółki.

Zalety kupna gotowej spółki

Do najważniejszych korzyści wynikających z zakupu gotowej spółki zaliczyć trzeba między innymi:

  • oszczędność czasu i pieniędzy – rejestracja spółki z o.o. w Polsce to proces długotrwały, żmudny i kosztowny. Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, iż nawet w przypadku niewielkich błędów czy braków w dokumentach proces samodzielnego zakładania spółki będzie się wydłużał z uwagi na konieczność spełnienia wszystkich wymogów formalnych. Przypadki, gdy rejestracja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością zajmowała kilka miesięcy, wcale nie należą w naszym kraju do rzadkości. Zakup spółki pozwala rozpocząć działalność nawet tego samego dnia, w którym zakup został potwierdzony u notariusza;
  • szerokie spektrum dostępnych spółek do kupienia – w ofertach sprzedawców spółek można znaleźć podmioty dopiero co utworzone jak i takie, które istnieją już od kilku miesięcy, a nawet lat. Ma to znaczenie np. w przypadku, gdy prowadzenie działalności w formie spółki jest niezbędne do uzyskania grantu czy dofinansowania. Spółki na sprzedaż z dłuższą historią albo z konkretnym miejscem rejestracji są również często wybierane przez udziałowców, którzy zamierzają starać się o kredyt lub leasing albo po prostu chcą zyskać na wiarygodności w oczach potencjalnych kontrahentów;
  • brak odpowiedzialności wspólników prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki – wszystkie zobowiązania są regulowane ze zgromadzonego majątku spółki bez zagrożenia prywatnych majątków wspólników;
  • niezwykle szeroki zakres działalności, które może podejmować spółka – zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem spółki z o.o. w Polsce mogą zajmować się niemal każdym rodzajem działalności. Lista wyłączeń jest dość krótka i obejmuje między innymi ubezpieczenia na życie, fundusze emerytalne, edukację, działalność organizacji profesjonalnych czy organizacje i zespoły eksterytorialne.

Komu są potrzebne gotowe spółki?

Istnieje szereg sytuacji, w których zakup gotowej spółki jest perfekcyjnym rozwiązaniem – jedną z najpowszechniejszych jest konieczność wejścia w posiadanie funkcjonalnej spółki w krótkim czasie (np. kilka dni) bez długotrwałego czekania na zakończenie procesu jej rejestracji. Także przedsiębiorcy, których działalność gospodarcza wymaga osobowości prawnej, chętnie kupują gotowe spółki z o.o. Niejednokrotnie ma to związek z chęcią starania się o granty czy dofinansowania z UE – w przypadku takich dofinansowań częstym wymogiem jest istnienie spółki przez dłuższy czas (np. 12 miesięcy) i nieprowadzenie w tym okresie żadnej działalności. Gotowa spółka to także dobry pomysł dla młodych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją przygodę z prowadzeniem biznesu na własną rękę. To jeden z powodów, dla których gotowe spółki w Warszawie stale cieszą się dużym zainteresowaniem.

Proces i koszt zakupu gotowej spółki - jak przebiega i ile wynosi?

Zakup spółki od podmiotu zajmującego się handlem gotowymi spółkami jest szybki i prosty ze względu na minimalną liczbę koniecznych formalności. Najpierw kupujący dostarcza sprzedawcy wszelkie wymagane dokumenty (w tym skany wszystkich wspólników i członków zarządu), określa sposób reprezentacji spółki, siedzibę (można jej nie zmieniać), nazwę (można zostać przy poprzedniej lub wybrać nową) i zakres działalności, po czym strony spotykają się w kancelarii notarialnej. Tam dokonywana jest transakcja sprzedaży udziałów sprzedającego na rzecz nowego właściciela spółki, co jest potwierdzane notarialnie. Zmiany w KRS, jeżeli są niezbędne, trwają z reguły nie dłużej, niż kilka dni, choć zarządzać zakupioną spółką można w pełni jeszcze przed wprowadzeniem tych zmian.

Jeżeli natomiast chodzi o kwotę, to trzeba pamiętać, że łączny koszt zakupu gotowej spółki z o.o. jest uzależniony od kilku czynników, spośród których na pierwszy plan wysuwa się okres istnienia danej spółki. Im jest on dłuższy, tym bardziej rośnie cena za taką spółkę. Ceny mogą wahać się od kilku do nawet kilkunastu tysięcy złotych w ekstremalnych przypadkach.

Wspomniane wcześniej zmiany w obrębie miejsca rejestracji, nazwy czy kodów PKD również wiążą się z koniecznością poniesienia określonych wydatków, należy więc je uwzględnić w budżecie na zakup spółki. Wszelkie zmiany w umowie spółki także skutkują dodatkowymi kosztami, choć są to kwoty relatywnie nieduże. Podsumowując, zakup gotowej spółki z o.o. jest rozwiązaniem nie tylko wygodnym, ale także w pełni legalnym i zgodnym z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Pozwala podjąć działalność gospodarczą praktycznie natychmiast po nabyciu spółki, a eliminacja uciążliwych formalności związanych z procesem rejestracji spółki w pełni rekompensuje koszty poniesione na zakup takiego podmiotu gospodarczego. 

Wiadomości

News 11 Kwi 2017

Wejście w życie zmienionej umowy o unika…

Centralna Rada ds. Podatków Bezpośrednich w Indiach ogłosiła, że zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Cyprem, podpisana ją w listopadzie 2016 r., zacznie w pełni obowiązywać w kwietniu...

Read more

News 11 Kwi 2017

Proponowana reforma obrotu opcjami binar…

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zaproponowała pięć kluczowych reform w zakresie handlu opcjami binarnymi ukierunkowanych na rozwiązanie problemów wiążących się z obecnymi przepisami, wraz z nowymi zasadami postępowania...

Read more

News 07 Kwi 2017

Zmiany w prawodawstwie w zakresie cypryj…

W październiku 2016 r., po tym jak Parlament Cypru przyjął ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym, państwo to wprowadziło nowe przepisy w zakresie korzystania z systemu korzystnego opodatkowania dochodów z...

Read more

News 07 Kwi 2017

Cypr pozostaje atrakcyjną opcją w przypa…

Dzięki programowi uruchomionemu na Cyprze w dniu 13 marca 2012 r. przez urząd ds. podatku VAT państwo to pozostaje jedną z najbardziej atrakcyjnych opcji w przypadku rejestracji jachtu w UE...

Read more