Dzięki korzystnemu położeniu wyspy na styku trzech kontynentów, pełnemu członkostwu w UE oraz strukturze prawnej i ustawodawstwie dostosowanych do modelu brytyjskiego Cypr nie bez powodu pozostaje jednym z państw najatrakcyjniejszych dla przedsiębiorstw.

Rząd Republiki uznawany jest za przychylnie nastawiony do podtrzymywania korzystnego statusu gospodarczego wysypy dzięki zdecydowanym działaniom oraz zachętom ukierunkowanym na utrzymanie roli Cypru jako międzynarodowego centrum finansowego o atrakcyjnym systemie podatkowym, które w pełni wykorzystuje swoje popularne położenie geograficzne.

Cypr ma do zaoferowania nie tylko atrakcyjne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej – to także postępowe i nowoczesne państwo, które może pochwalić się szeregiem korzyści związanymi z mieszkaniem na wyspie, od powszechnego stosowania języka angielskiego przez świetną infrastrukturę i udogodnienia po niski poziom przestępczości i słoneczną pogodę przez prawie cały rok.

Ponadto wyspa jest ważnym punktem na światowej mapie energetycznej dzięki ostatnim wydarzeniom na obszarze cypryjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej dotyczącym poziomu szacowanych rezerw gazu ziemnego.

 

Korzyści gospodarcze

Stabilny system prawny

 • W pełni zgodny z ustawodawstwem UE, w tym z ogólnie przyjętymi zasadami rachunkowości, które stanowią część międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej (MSSF) UE.
 • Oparty na brytyjskiej strukturze prawnej i ustawodawstwie oraz zgodny z nimi, w związku z kolonialną przeszłością wyspy.

Przyjazne przepisy podatkowe

 • Jednolita stawka podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 12,5% (jedna z najniższych w UE).
 • Rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, z ponad 48 państwami – a liczba ta wciąż rośnie.
 • Rozległa sieć dwustronnych umów inwestycyjnych, z ponad 19 państwami
 • Zgodność z przepisami OECD i tym samym z normami podatkowymi uzgodnionymi na szczeblu międzynarodowym
 • Zerowa stawka podatku od dywidend
 • Znaczne korzyści finansowe związane z opłatami licencyjnymi, dywidendami, własnością intelektualną, odsetkami, i nie tylko

Korzyści wynikające z członkostwa w organizacjach międzynarodowych

 • Unia Europejska (UE) – pełnoprawny członek od 2004 r., przy czym Cypr jest również postrzegany również jako brama dla towarów przepływających przez granice Unii, między Europą a Bliskim Wschodem.
 • Brytyjska Wspólnota Narodów – członek od 1961 r., Cypr jest jednym z trzech europejskich członków Wspólnoty Narodów będących państwami wyspiarskimi oraz należącymi do UE.
 • Rada Europy (RE) – członek od 1961 r., korzyści dla Cypru wynikające z działań przeciwko praniu pieniędzy oraz antykorupcyjnych, a także chroniących demokrację za pomocą prawa i praw socjalnych.
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) – członek od 1961 r., korzyści dla Cypru wynikające z wymiany informacji na temat polityki finansowej, fiskalnej, gospodarczej i kursowej o międzynarodowych konsekwencjach.
 • Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – członek od 1960 r., aktywny udział w promocji celów i zasad ONZ.
 • Bank Światowy (WB) – członek od 1961 r., jeden ze 189 państw członkowskich kluczowych dla działań Banku.
 • Światowa Organizacja Handlu (WTO) – członek od 1995 r., korzyści dla Cypru wynikające ze zmian w polityce handlowej.