Centralna Rada ds. Podatków Bezpośrednich w Indiach ogłosiła, że zmieniona umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarta z Cyprem, podpisana ją w listopadzie 2016 r., zacznie w pełni obowiązywać w kwietniu 2017 r.

Porozumienie określa, która strona będzie pobierać podatek od dochodów kapitałowych uzyskany poprzez zbycie udziałów oraz stosuje zasadę praw nabytych w kontekście inwestycji sprzed 1 kwietnia 2017 r., na mocy której podatek od dochodów kapitałowych płatny jest w państwie rezydencji podatkowej.

Oba państwa zakończyły proces ratyfikacji znowelizowanej umowy, a po jej zmianie Indie oficjalnie usunęły Cypr z listy niewspółpracujących zagranicznych jurysdykcji podatkowych. W 2013 r. wyspa znalazła się na tej liście, ponieważ Indie twierdziły, że Cypr nie prowadzi wymiany informacji podatkowych.