W październiku 2016 r., po tym jak Parlament Cypru przyjął ustawę zmieniającą ustawę o podatku dochodowym, państwo to wprowadziło nowe przepisy w zakresie korzystania z systemu korzystnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej. Nowe prawodawstwo weszło w życie w dniu 1 lipca 2016 r., w momencie publikacji w Dzienniku Urzędowym Republiki.

Przepisy systemu korzystnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej zostały dostosowane do zaleceń Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewidzianych w działaniu nr 5 planu działania w sprawie erozji bazy podatkowej i przenoszenia zysków (BEPS) – „Efektywne zwalczanie szkodliwych praktyk podatkowych przy uwzględnieniu transparentności i treści ekonomicznej”.

Aktywa w postaci własności intelektualnej kwalifikujące się do istniejącego systemu korzystnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej podlegają przepisom przejściowym na podstawie zmienionego ustawodawstwa; podatnicy będą nadal czerpać korzyści z istniejącego systemu maksymalnie przez okres pięciu lat (do 30 czerwca 2021 r.), po czym zacznie obowiązywać nowy system opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej.

Nowy system jest zgodny z zasadami zalecanego przez OECD podejścia dochodowego "nexus approach". Zgodnie z tą koncepcją konieczne jest ustanowienie bezpośredniego związku między kwalifikowanym dochodem a kwalifikowanymi wydatkami poniesionymi w celu uzyskania tego dochodu, aby w przypadku danej wartości niematerialnej można było skorzystać z pozytywnych zapisów nowego systemu.

Oba cypryjskie systemy korzystnego opodatkowania dochodów z praw własności intelektualnej – przejściowy i nowy – oferują korzyści podatkowe do wysokości 80% kwalifikującego się zysku z praw własności intelektualnej, dzięki odliczeniu nominalnych kosztów. Podatnik może korzystać z części odliczenia lub wcale z niego nie korzystać.