Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) zaproponowała pięć kluczowych reform w zakresie handlu opcjami binarnymi ukierunkowanych na rozwiązanie problemów wiążących się z obecnymi przepisami, wraz z nowymi zasadami postępowania i środkami ochronnymi.

Dokument konsultacyjny został sporządzony w wyniku obaw, że obecne przepisy są niekompletne w kwestii ochrony inwestorów. Zakłada się, że proponowane normy zapewnią uczciwość przedsiębiorstw w zakresie umów o opcjach cyfrowych.

Proponowane reformy zakładają:

  • zniesienie niejasnych zasad określania cen wykonania opcji: – ceny wykonania będą jednakowe dla wszystkich, a zabronione będą ceny zmienne.
  • Zniesienie ograniczeń w zakresie zamykania pozycji::– cypryjskie firmy inwestycyjne (CIF) mają mieć obowiązek ciągłego podawania ceny kupna i sprzedaży; – klienci nie będą musieli czekać na wygaśnięcie umowy, aby zamknąć swoje pozycje.
  • Zakaz transakcji o okresie zapadalności poniżej jednej minuty: – wszelkie umowy muszą mieć termin zapadalności przekraczający pięć minut, w celu wyeliminowania krótkoterminowej zmienności oraz zapewnienia ochrony przed „zakładami binarnymi”.
  • Kwotowanie potencjalnych wyników w czasie rzeczywistym: P– ceny muszą być podawane w zmiennych widełkach ceny kupna i sprzedaży, w celu wyraźnego wskazania stopnia prawdopodobieństwa niekorzystnego wyniku.
  • Standaryzację metodologii obrotu i rozliczeń: – wyeliminowanie niejednolitych metodologii, aby wszystkie algorytmy wyliczania wartości wygaśnięcia i rozliczenia instrumentu bazowego były zgodne z metodologią określoną z góry przez CySEC.