Nasz zespół ds. księgowości z działu ds. korporacyjno-handlowych korzysta z najnowocześniejszego oprogramowania rachunkowego, dzięki czemu oferuje zintegrowany pakiet usług księgowych o szerokim wachlarzu funkcji – począwszy od wstępnych porad w zakresie rachunkowości po bieżące sporządzanie sprawozdań finansowych i ewidencji księgowych.

Kaimakliotis & Co oferuje rzetelne prowadzenie rachunkowości i sporządzanie sprawozdań finansowych na potrzeby audytu oraz rocznych sprawozdań finansowych spełniających międzynarodowe standardy sprawozdawczości finansowej, w dowolnej spośród podstawowych walut. Możemy również zapewniać doradztwo i wsparcie w zakresie przygotowywania dokumentów zgodnie z innymi zasadami rachunkowości oraz innymi standardami sprawozdawczości.

Przygotowujemy także uzgodnienia rachunków bankowych, analizy, sprawozdania z przepływów pieniężnych, bilansy, rachunki zysków i strat, a także indywidualnie dostosowane sprawozdania i zestawienia - wraz z powiązanymi notami, w razie potrzeby. Możemy skupić się na określonym okresie lub sporządzać je regularnie (raz w miesiącu, raz na kwartał, raz do roku).