Kaimakliotis & Co oferuje pełne spektrum obsługi wynagrodzeń, zapewniając terminowe, bezproblemowe oraz dokładne zarządzanie i czynności związane z wynagrodzeniami oraz związanymi z tym obowiązkami.

W ramach tej usługi możemy przygotowywać umowy o pracę, listę płac oraz zarządzać wypłatami wynagrodzeń na konta bankowe pracowników.

Zajmujemy się również innymi sprawami, takimi jak ubezpieczenia społeczne oraz kwestie podatkowe.

 

Ubezpieczenia społeczne:

  • pomoc w rejestracji i/lub wyrejestrowywaniu pracodawców i pracowników;
  • opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne za pracodawców, pracowników oraz samozatrudnionych;
  • uzyskiwanie i składanie dokumentów oraz rozmaitych poświadczeń i potwierdzeń dotyczących ubezpieczenia społecznego wymaganych przez cypryjską administrację.

 

Urzędy skarbowe:

  • obsługa procesu wydawania zaświadczeń podatkowych;
  • kontaktowanie się z miejscowymi organami podatkowymi;
  • comiesięczne wypełnianie zeznań podatkowych;
  • realizacja płatności z tytułu podatku dochodowego.