Oferujemy kompleksowe, profesjonalne doradztwo w zakresie planowania i optymalizacji podatkowej, obejmujące przegląd wszystkich możliwych rozwiązań dostępnych dla danego podmiotu. Podstawowym celem proponowanych przez nas rozwiązań w dziedzinie optymalizacji opodatkowania dochodów przedsiębiorców jest efektywne zmniejszenie wysokości całkowitego obciążenia podatkowego przy jednoczesnym zachowaniu całkowitej zgodności z obowiązującymi regulacjami prawnymi. W ramach świadczonych usług oferujemy także doradztwo w zakresie alternatywnych struktur podatkowych oraz opodatkowania bezpośredniego i pośredniego. Do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i proponujemy konkretne, szyte na miarę rozwiązania.

Korzyści międzynarodowego planowania podatkowego

Międzynarodowa optymalizacja podatkowa to jeden z najskuteczniejszych sposobów na istotne zredukowanie wysokości nadmiernych obciążeń podatkowych, nie jest to jednak jedyna zaleta tego rozwiązania. Wśród pozostałych korzyści można wymienić między innymi:

 • minimalizację ryzyka podatkowego,
 • poufność danych dotyczących wysokości posiadanego majątku,
 • efektywną ochronę majątku przed przyszłymi wierzycielami,
 • stabilność systemu prawnego, w którym funkcjonuje firma, i wynikająca z tego faktu możliwość planowania inwestycji i działań biznesowych w dłuższej perspektywie czasowej.

Cypr, gdzie posiadamy siedzibę, oferuje dla przedsiębiorców szereg korzyści podatkowych, aby jednak z nich w pełni skorzystać, konieczne jest wsparcie doświadczonej kancelarii prawnej, która będzie w stanie zagwarantować osiągnięcie wszystkich benefitów dostępnych w ramach cypryjskiego systemu podatkowego. Cypr oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorców. Aby właściwe wykorzystywać przyjazne cypryjskie przepisy podatkowe, potrzebna jest doświadczona kancelaria, która wie, jak zapewnić Państwu osiągnięcie wszystkich korzyści wypływających z systemu podatkowego, w ramach którego funkcjonuje rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jedne z najniższych stawek podatkowych w Europie (jednolita stawka 12,5% podatku dochodowego od osób prawnych i 0% podatku od dywidend).

Obowiązuje podział firm na 1) spółki o cypryjskiej rezydencji podatkowej i 2) spółki niebędące rezydentami. Każdy z podatków na wyspie regulują odpowiednie przepisy. Podatki te obejmują:

 • cypryjski podatek dochodowy od osób prawnych
 • cypryjski podatek dochodowy
 • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
 • podatek od nieruchomości
 • podatek od nieruchomości
 • specjalny podatek – składka na obronę
 • cypryjski podatek od przychodów kapitałowych
 • VAT

Nasze usługi zaczynają się od doradztwa w zakresie planowania podatkowego, które obejmuje przegląd wszystkich możliwych rozwiązań nakierowany na zmniejszenie Państwa całkowitego obciążenia podatkowego. Świadczymy porady w zakresie alternatywnych struktur podatkowych oraz opodatkowania bezpośredniego i pośredniego, oferując indywidualne podejście i konkretne rozwiązania.

Wiedza ekspercka naszego działu podatków i planowania podatkowego obejmuje również wypełnianie i składanie formularzy podatkowych, występowanie o certyfikaty rezydencji podatkowej, uzyskiwanie specjalnych wiążących interpretacji podatkowych (tax rulings), usługi związane ze zgodnością podatku pobieranego u źródła, optymalizację podatkową finansowania działalności spółek/grup kapitałowych i finansowania/realizacji zysków. Reprezentujemy również, jako pośrednik, naszych klientów przed cypryjskimi sądami w pełnym spektrum spraw dotyczących sporów podatkowych.

Optymalizacja podatkowa dla osób fizycznych

W przypadku osób fizycznych optymalizacja obciążeń podatkowych może wiązać się z koniecznością zmiany rezydencji podatkowej, czyli jurysdykcji, w której dana osoba fizyczna płaci swoje podatki. Co istotne, nie musi to oznaczać faktycznej emigracji, choć w większości jurysdykcji niezbędne będzie przebywanie na terytorium danego kraju przez określoną liczbę dni w danym roku podatkowym. W przypadku cypryjskiego systemu prawnego liczba ta wynosi jedynie 60 przy jednoczesnym wymogu nieprzebywania w innym państwie przez okres przekraczający 183 dni w konkretnym roku podatkowym, posiadania na Cyprze stałego adresu zamieszkania oraz wykonywania pracy, prowadzenia tam działalności albo sprawowania funkcji w jednej z cypryjskich spółek. W połączeniu z przyjazną polityką państwa wobec przedsiębiorców czyni to z Cypru niezwykle atrakcyjną lokalizację dla biznesu.

Międzynarodowe planowanie podatkowe dla firm

Z uwagi na to, że istniejące obciążenia podatkowe w Polsce są wysokie, a sytuacja prawna dotycząca regulacji podatkowych niepewna i zmienna, oferujemy usługę międzynarodowego planowania podatkowego. W jej ramach przeprowadzamy skrupulatną analizę bieżącej sytuacji w danej firmie pod kątem uwarunkowań i obciążeń podatkowych. W oparciu o uzyskane informacje opracowujemy indywidualne, dopasowane do modelu biznesowego i sytuacji przedsiębiorstwa rozwiązania optymalizacyjne.
Uwzględniając przewidywane kierunki rozwoju firmy oraz spodziewane korzyści w zakresie obciążeń podatkowych pomagamy wybrać najkorzystniejsze rozwiązanie i wspieramy klienta na każdym etapie działań optymalizacyjnych. W razie potrzeby zajmujemy się również:

 • wypełnianiem i składaniem formularzy podatkowych,
 • występowaniem o certyfikaty rezydencji podatkowej,
 • uzyskiwaniem specjalnych, wiążących interpretacji podatkowych (tax rulings),
 • optymalizacją podatkową finansowania działalności spółek oraz grup kapitałowych i finansowania /realizacji zysków,
 • świadczeniem usług związanych ze zgodnością podatku pobieranego u źródła.

Jeżeli zachodzi taka konieczność, reprezentujemy także (jako pośrednik) naszych klientów przed sądami cypryjskimi w pełnym spektrum spraw dotyczących sporów podatkowych.