Cypr oferuje szereg korzyści dla przedsiębiorców. Aby właściwe wykorzystywać przyjazne cypryjskie przepisy podatkowe, potrzebna jest doświadczona kancelaria, która wie, jak zapewnić Państwu osiągnięcie wszystkich korzyści wypływających z systemu podatkowego, w ramach którego funkcjonuje rozległa sieć umów o unikaniu podwójnego opodatkowania oraz jedne z najniższych stawek podatkowych w Europie (jednolita stawka 12,5% podatku dochodowego od osób prawnych i 0% podatku od dywidend).

Obowiązuje podział firm na 1) spółki o cypryjskiej rezydencji podatkowej i 2) spółki niebędące rezydentami.

Każdy z podatków na wyspie regulują odpowiednie przepisy. Podatki te obejmują:

  • cypryjski podatek dochodowy od osób prawnych
  • cypryjski podatek dochodowy
  • umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania
  • podatek od nieruchomości
  • podatek od nieruchomości
  • specjalny podatek – składka na obronę
  • cypryjski podatek od przychodów kapitałowych
  • VAT

Nasze usługi zaczynają się od doradztwa w zakresie planowania podatkowego, które obejmuje przegląd wszystkich możliwych rozwiązań nakierowany na zmniejszenie Państwa całkowitego obciążenia podatkowego. Świadczymy porady w zakresie alternatywnych struktur podatkowych oraz opodatkowania bezpośredniego i pośredniego, oferując indywidualne podejście i konkretne rozwiązania.

Wiedza ekspercka naszego działu podatków i planowania podatkowego obejmuje również wypełnianie i składanie formularzy podatkowych, występowanie o certyfikaty rezydencji podatkowej, uzyskiwanie specjalnych wiążących interpretacji podatkowych (tax rulings), usługi związane ze zgodnością podatku pobieranego u źródła, optymalizację podatkową finansowania działalności spółek/grup kapitałowych i finansowania/realizacji zysków.

Reprezentujemy również, jako pośrednik, naszych klientów przed cypryjskimi sądami w pełnym spektrum spraw dotyczących sporów podatkowych.