Aby idealnie dopasować Family Office do Państwa indywidualnego stylu życia i sytuacji finansowej oraz świadczyć właściwe usługi, Kaimakliotis & Co poświęca czas na staranną analizę i ocenę historii majątku Państwa rodziny, przeprowadzaną w formie procedury analizy majątku rodziny.

Mówiąc w skrócie, procedura ta prowadzi do inwentaryzacji majątku Państwa rodziny i Państwa potrzeb krótko- oraz długoterminowych. Wraz z klientem analizujemy majątek rodziny, jej nieruchomości, interesy oraz inne istotne czy dotyczące jej informacje.

Procedura obejmuje ponadto analizę aktualnej sieci Państwa usługodawców, prowadzącą do ustalenia z kim będzie się kontaktowało Family Office, czy też na czym klient może oszczędzić i jakich korzystnych dla niego zmian można dokonać.

Po zakończeniu analizy wykorzystujemy pozyskane informacje do stworzenia całej struktury usług, które razem będą tworzyły Państwa własne, osobiste Family Office, przy zachowaniu możliwości dodawania i usuwania elementów usług, w przypadku gdyby zaszły zmiany w sytuacji Państwa lub Państwa majątku.

Następnie przy wykorzystaniu wyników analizy majątku rodzinnego uruchamiana jest usługa rachunku danych dotyczących rodziny; funkcja ta po pierwsze pozwoli na jasny przegląd wyników analizy majątku rodziny, które zostaną kompleksowo ujęte w formie analitycznej w pojedynczym dokumencie; ten zaś będzie służył jako źródło i klucz do zarządzania Państwa majątkiem oraz interesami.

Od tej pory w rachunku danych dotyczących rodziny będą regularnie gromadzone wszystkie dotyczące Państwa dane, oświadczenia, dokumenty, powiadomienia i tym podobne, tworząc kompleksowe, łatwe do przyswojenia przez klienta sprawozdanie, które umożliwi identyfikację wszelkich spraw wymagających szczególnej uwagi czy dalszych działań. W ten sposób klient zostaje uwolniony od codziennego zalewu dokumentów lub informacji i regularnie otrzymuje ich strawne, zwięzłe streszczenie. Częstotliwość otrzymywania opisywanego tu raportu jest omawiana z klientem i zależy od przeciętnej ilości wytwarzanych dokumentów dotyczących rodziny oraz terminarza ich powstawania.

Informacje i działania, jakie mogą być ujmowane w rachunku danych dotyczących rodziny, różnią się w przypadku poszczególnych Family Office. Mogą one dotyczyć:

  • aktywów finansowych i niefinansowych
  • aktywów płynnych i niepłynnych
  • walut
  • instytucji finansowej oraz przechowawczej (Custody) „Neutral”
  • kontroli jakości
  • analizy transakcji
  • przeglądów umów

 

Pobieranie opłat za usługi Family Office

Zarys opłat za usługi Family Office będzie sporządzany na podstawie analizy oraz omawiany w fazie wstępnych konsultacji, a następnie raz w miesiącu wystawiany będzie rachunek za te usługi niezawierający żadnych ukrytych opłat.