Cypryjskie licencje na prowadzenie instytucji pieniądza elektronicznego i instytucji płatniczych są atrakcyjne, ponieważ pozwalają na prowadzenie działalności na terenie całej UE, jednocześnie umożliwiając korzystanie z pełnej gamy korzyści oferowanych przez Cypr, w tym także z jego bardzo przyjaznego systemu podatkowego.

Licencje na świadczenie zarówno jednej, jak drugiej z powyższych usług finansowych są regulowane przez Centralny Bank Cypru i proces wnioskowania o nie jest podobny. Różnią się jednak nieco, gdyż dotyczą ich osobne regulacje prawne: kwestie związane z instytucjami pieniądza elektronicznego reguluje Prawo dotyczące pieniądza elektronicznego (2012), a sprawy dotyczące instytucji płatniczych – Prawo usług płatniczych (2009-2010).

Różnią się także dotyczące ich minimalne wymogi kapitałowe, przy czym instytucje pieniądza elektronicznego mogą funkcjonować jako instytucje płatnicze, ale w odróżnieniu od nich mogą także emitować pieniądz elektroniczny.

Kaimakliotis & Co posiada bezkonkurencyjną wiedzę na temat procedur uzyskiwania licencji na prowadzenie obu rodzajów instytucji oraz na temat ich działania – zarówno na Cyprze, jak i w pozostałych państwach członkowskich UE. Obejmuje ona m. in. uzyskiwanie licencji, usługi korporacyjne i bieżące wsparcie po uzyskaniu licencji, a także usługi gwarantujące zachowywanie zgodności z przepisami.

Szczegółowe konsultacje gwarantują, że uzyskują Państwo wszystkie niezbędne informacje o wymaganiach prawnych dotyczących instytucji pieniądza elektronicznego lub instytucji płatniczych, a po ich zakończeniu następuje wypełnienie i złożenie w Centralnym Banku Cypru odpowiedniego wniosku.

Przygotujemy również polityki i procedury w zakresie identyfikacji klientów (KYC), wewnętrzny podręcznik operacyjny i podręcznik ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy, oraz podejmiemy wszelkie niezbędne kroki w celu legalnego uzyskania licencji.

Jeśli wymagają Państwo usług korporacyjnych, nasz specjalny dział ds. korporacyjno-handlowych zajmie się procedurami wymaganymi do utworzenia osoby prawnej na Cyprze oraz sporządzeniem wszelkich związanych z tym dokumentów i podań.

Instytucjom pieniądza elektronicznego i instytucjom płatniczym oferujemy także usługi w zakresie:

  • rekrutacji (w tym, w razie potrzeby, usługi związane z kwestiami imigracyjnymi),
  • rachunkowości i audytu (zgodnie z MSSF),
  • stałego wsparcia po uzyskaniu licencji (w celu zapewnienia dalszej zgodności z przepisami).