Chociaż pracownicy Kaimakliotis & Co są ekspertami w obsłudze sporów sądowych. Z naszego doświadczenia wynika, że zarówno w przypadku powodów, jaki i pozwanych w praktyce w większości przypadków klienci wolą, o ile to możliwe, unikać takich sporów. Mając to na uwadze, najpierw badamy możliwości wykorzystania alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) oraz rozstrzygnięcia spraw w trybie pozasądowym na drodze arbitrażu lub mediacji, tak aby szybciej osiągnąć bardziej zadowalający klienta rezultat, przy jak najmniejszych kosztach. Dopiero potem przechodzimy do postępowania sądowego, na życzenie klienta lub w razie konieczności.

Na czym polegają arbitraż i mediacja sądowa?

Zarówno arbitraż, jak i mediacja to formy alternatywnych metod rozwiązywania sporów mające ten sam cel, choć są między nimi pewne różnice. Główna różnica polega na tym, że arbitraż wymaga zaangażowania strony trzeciej, która ma dokonać przeglądu dowodów w sprawie i wydać decyzję prawnie wiążącą obie strony sporu oraz możliwą do wyegzekwowania w sądzie. W przypadku mediacji podstawę procesu stanowią negocjacje prowadzone przy pomocy neutralnej strony trzeciej, a strony sporu nie mogą go rozstrzygnąć, dopóki wszystkie strony nie dojdą do porozumienia.

Na czym polega spór sądowy?

Spór sądowy to proces podejmowania działań prawnych w celu rozstrzygania sporów za pośrednictwem sądów, w przypadku gdy arbitraż lub mediacja nie zostały uznane za właściwy rodzaj wstępnego działania albo jeśli nie przyniosły zadowalających rezultatów.

Usługi w obszarze sporów sądowych obejmują wszystkie obszary prawa ogólnego i handlowego, w tym:

 • spory z zakresu prawa morskiego,
 • postępowania cywilne,
 • spory handlowe,
 • spory z zakresu prawa spółek,
 • spory dotyczące własności intelektualnej,
 • spory dotyczące nieruchomości i majątku ruchomego,
 • spory pomiędzy udziałowcami.

Obszary te można podzielić na niezliczone mniejsze obszary specjalizacji, a kancelaria Kaimakliotis & Co wie, jak odpowiednio zająć się każdym rodzajem sprawy. Zapewniamy wsparcie w przypadku sporów pomiędzy dwoma przedsiębiorstwami oraz wewnętrznych; czy chodzi o oszustwo, niewypłacalność, działania na niekorzyść akcjonariuszy mniejszościowych, czy każdą inną sytuację, w odniesieniu do której powstała różnica zdań. Dysponujemy środkami i doświadczeniem, które ułatwiają sprawne rozwiązanie sporu. Niektóre z bardziej wyspecjalizowanych obszarów, jakimi się zajmujemy – pośród wielu innych – to:

Rozwiązujemy spory dotyczące:

 • bankowości i finansów,
 • spraw handlowych (spory miedzy przedsiębiorstwami),
 • konkurencji (nieuczciwy handel, kartele, monopole),
 • spraw budowlanych,
 • prawa pracy,
 • wynajmującego i najemcy,
 • działań na niekorzyść akcjonariuszy mniejszościowych.

Roszczenia w zakresie:

 • prawa morskiego i żeglugi handlowej.
 • Umowy: o pracę / budowlane / naruszenia umów.
 • Ubezpieczenia

Inne działania:

 • bankructwa i postępowania upadłościowe,
 • wnioski o likwidację przedsiębiorstwa,
 • odzyskiwanie i windykacja długów,
 • zniesławienia, oszczerstwa i pomówienia,
 • nakazy ujawnienia źródła (Norwhich Pharmacal).
 • Wyroki sądów zagranicznych: uznawanie i egzekwowanie wyroków.
 • Zakazy zbywania majątku na czas procesu (Mareva Injunctions).
 • Własność intelektualna:
 • naruszenia praw oraz bezprawne używanie nazwy lub znaku.
 • Zaniedbania osobiste i zawodowe.