Kaimakliotis & Co ma bogate doświadczenie w bardzo złożonej dziedzinie prawa karnego, zebrane podczas występowania w różnych sprawach sądowych, w tym w sprawach wysokiej rangi, zarówno na wyspie, jak i poza jej granicami.

Przestępstwa leżące w domenie prawa karnego mogą obejmować szeroki wachlarz działań – od przestępstw gospodarczych do przestępstw popełnianych z udziałem przemocy oraz od przestępstw drobnych do tych najpoważniejszych i najcięższych – w tym na przykład takich jak:

  • napaści,
  • handel narkotykami,
  • oszustwa i pranie brudnych pieniędzy (firmy i osoby prywatne),
  • wykroczenia dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • przestępczość zorganizowana (korupcja, szantaż, przekupstwo),
  • posiadanie narkotyków, wykroczenia dotyczące ruchu drogowego,
  • kradzieże,
  • wykroczenia dotyczące opisów handlowych,
  • wykroczenia z użyciem przemocy.

Chociaż jesteśmy w stanie zaoferować decydujące wsparcie na każdym etapie postępowania, zawsze warto od samego początku korzystać z porady prawnika. Pierwszym etapem naszej opieki nad klientem jest zadbanie, w ciągu pierwszych 24 godzin od aresztowania, aby sprawa klienta była prowadzona właściwie i przy przestrzeganiu jego praw. Następnie podejmujemy wszystkie potrzebne kroki, jeszcze przed oficjalnym oskarżeniem klienta, a także w okresie, w którym pozostaje on objęty dochodzeniem.

Nasze rzetelne porady i wiedza prawna mogą pomóc uniknąć niepożądanych konsekwencji w przypadku przesłuchania dobrowolnego, obowiązkowego czy przesłuchania z uprzedzeniem o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań, a także wesprzeć klienta w kwestiach dotyczących kaucji i aresztu tymczasowego, weryfikacji legalności nakazów przeszukania oraz wszelkich innych procedur. Stoimy u Państwa boku w chwilach, które często mogą oszałamiać lub zaskakiwać i które szczególnie wymagają skupienia uwagi na zapisach prawa.

W delikatnych sytuacjach, gdy zarzuty kryminalne grożą ludziom młodym, w naszych działaniach uwzględnimy ich rodzinę, oferując wsparcie w tym potencjalnie traumatycznym dla wszystkich zaangażowanych osób okresie.

Jeśli nasz klient zostanie oskarżony, będziemy występować u jego boku przez cały czas procesu sądowego i pozostajemy dla klienta źródłem oparcia, fachowej pomocy i wiedzy prawnej zapewniającej najlepszą reprezentację i umożliwiającej odwołanie się od wyroku.