Ochrona charakterystycznych cech Państwa przedsiębiorstwa i aktywów, które są źródłem Państwa sukcesu, wymaga najwyższej ostrożności i staranności, a co za tym idzie, kancelarii, która zna i stosuje odpowiednie procedury, prawa i przepisy dotyczące praw własności intelektualnej oraz z wyprzedzeniem śledzi wszelkie ich zmiany; ten obszar naszej działalności jest stale aktualizowany.

Kaimakliotis & Co zapewnia ochronę krajowych i międzynarodowych praw z zakresu ochrony własności intelektualnej Państwa firmy, czy chodzi o planowanie, czy też o rejestrację, kwestie dotyczące patentów, ochronę znaków towarowych, praw autorskich i licencji, czy wreszcie o stały nadzór.

Własność intelektualna jest zwyczajowo definiowana jako „wytwór umysłu człowieka: wynalazki, symbole, nazwy i obrazy wykorzystywane w handlu, a także prace literackie i artystyczne”.Istnieją dwa rodzaje własności intelektualnej: „własność przemysłowa” (obejmująca znaki towarowe, wynalazki, wzory przemysłowe i oznaczenia geograficzne) oraz „prawa autorskie” (obejmujące prace twórcze, w tym filmy, muzykę, sztukę i dzieła literackie).

Cypr jest członkiem Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i oficjalnym członkiem OHIM (Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (Znaki Towarowe i Wzory)), dzięki czemu na terenie Republiki Cypryjskiej własność intelektualna jest chroniona.

Nasz zespół ds. własności intelektualnej może wspierać klientów w pełnym zakresie spraw dotyczących własności intelektualnej i powiązanych z nią kwestii, w tym w dziedzinach takich jak:

 • patenty,
 • znaki towarowe i nieuczciwa konkurencja,
 • prawa autorskie i prawa do baz danych,
 • nazwy domen,
 • wzory przemysłowe,
 • sourcing,
 • tajemnice handlowe,
 • prywatność danych i ich bezpieczeństwo,
 • transakcje dotyczące własności intelektualnej i due diligence,
 • planowanie podatkowe dotyczące własności intelektualnej,
 • cyberprzestępstwa.