Kwestia windykacji należności może być trudna ze względu na drażliwy i często złożony charakter przyczyn narastania zadłużenia, a jednocześnie pragnienie rozwiązania kwestii długów w sposób bezproblemowy, szybki i pozwalający uniknąć eskalacji.

Szybka, bezproblemowa windykacja

Dlatego fachowa wiedza doświadczonych windykatorów jest niezbędna do uzyskania terminowego rozliczenia zaległych zobowiązań względem zarówno osób prywatnych jak i przedsiębiorstw, bez konieczności wchodzenia na ścieżkę sądową.

Dział windykacji międzynarodowej kancelarii Kaimakliotis & Co jest bardzo dobrze zorientowany w metodach i procedurach windykacyjnych, procedurach negocjacyjnych, rozstrzyganiu sporów, mechanizmach finansowych oraz prawnych zawiłościach dotyczących windykacji należności w różnych jurysdykcjach na świecie.

Nasze usługi windykacji międzynarodowej obejmują swoim zasięgiem cały glob, przy czym dodatkowo ułatwia je sieć zaufanych zagranicznych partnerów, co pozwala uzyskać szybki i zadowalający rezultat w postaci uregulowania prawnie przysługujących Państwu należności.

Prowadzimy stały program szkoleń i aktualizacji, dzięki któremu zawsze jesteśmy na bieżąco z nowymi rozwiązaniami, technikami i informacjami dotyczącymi windykacji długów na całym świecie.

Podejmujemy próby mediacji w celu odzyskania należności

W większości przypadków klienci wolą, o ile to możliwe, unikać sporów sądowych. Mając to na uwadze, zaczynamy współpracę od kompleksowych konsultacji z klientami, podczas których ustalamy historię powstania zadłużenia i identyfikujemy czynniki, które do niego doprowadziły. Wykracza to poza kwestię tego, ile jest należne i od kogo, i obejmuje dokumentowanie wszelkich wymian informacji, spotkań lub ustaleń między klientem a dłużnikiem, co pozwala prawidłowo ocenić, jak dalej postępować, oraz upewnić się, że nie ma okoliczności łagodzących, które należy wziąć pod uwagę podczas odzyskiwania należnych Państwu wierzytelności.

Kaimakliotis & Co dokładnie bada wszelkie dostępne informacje dotyczące dłużnika przed oficjalnym nawiązaniem z nim kontaktu, upewniając się, że posiada wszystkie poprawne dane kontaktowe lub jest w stanie je zlokalizować, jeśli okoliczności ulegną zmianie. Jesteśmy przekonani, że pozytywne i profesjonalne podejście jest najlepszym sposobem stworzenia warunków sprzyjających prowadzeniu dialogu i negocjacji, które często przynoszą oczekiwane rezultaty bez konieczności stosowania bardziej drastycznych środków.

Pierwszym kontakt z dłużnikiem jest zawsze telefoniczny, tak abyśmy mogli oficjalnie się przedstawić i przekazać informacje o naszych zamiarach właściwej osobie. Pozwala to uniknąć nieporozumień i pomyłek, w tym pomylenia tożsamości. Po naszym przedstawieniu się oraz wstępnym opisaniu sytuacji przez telefon, składamy formalny, pisemny wniosek, w formie listu lub wiadomości e-mail. Wiadomość pisemna określa oczekiwania względem dłużnika i jego wszelkie prawne obowiązki oraz zawiera wyraźną zapowiedź, że niezastosowanie się do wspomnianych spowoduje nasze dalsze działania.

W przypadkach, w których wymagane jest złożenie osobistej wizyty, Kaimakliotis & Co zorganizuje ją za pośrednictwem naszego biura lub sieci naszych zagranicznych partnerów, w zależności od lokalizacji siedziby dłużnika. Osobista wizyta zostanie udokumentowana i odnotowane zostaną wszystkie wymienione informacje, a także godzina i miejsce wizyty oraz tożsamość obecnych podczas niej osób. Osobista wizyta jest często bardzo skutecznym mechanizmem zapewniającym osiągnięcie pożądanych rezultatów i pozwala nam szczegółowo wyjaśnić obowiązki dłużników podczas bezpośrednich spotkań, w czasie których także dłużnicy mogą zadawać pytania na temat tego, dlaczego oczekuje się od nich uregulowania długów oraz w jakim terminie i formie mieliby je uregulować.

Zgodnie z sekwencją oficjalnej komunikacji, po osobistej wizycie kancelaria albo dochodzi do zadowalającego porozumienia z dłużnikiem dotyczącego płatności albo jest zmuszona do podjęcia dalszych działań.

Postępowanie sądowe i egzekucyjne

W przypadku, gdy konieczny okaże się spór sądowy, Kaimakliotis & Co zajmuje się w imieniu klienta postępowaniem arbitrażowym, zarówno krajowym jak i międzynarodowym.

Profesjonalne wsparcie prawne

Szczycimy się tym, że oferujemy rzetelne i realistyczne porady na temat najlepszych sposobów windykacji należności oraz działamy dyskretnie, profesjonalnie i z wyczuciem.

W trakcie całego procesu windykacyjnego klient jest na bieżąco informowany o stanie windykacji, a kancelaria zapewnia mu wszelkie wsparcie prawne i administracyjne niezbędne dla ułatwienia jego sytuacji.

Wychodzimy z założenia, że spory dotyczące długów najlepiej rozstrzygać poprzez otwartą komunikację i zrozumienie powodów ich powstania. Nie jesteśmy wyznawcami działań tzw. „ciężkiej ręki”, ponieważ jesteśmy przekonani, że w rzeczywistości przynoszą one efekt odwrotny od zamierzonego i w wielu przypadkach opóźniają uregulowanie długów. Naszym priorytetem jest znalezienie dla naszego klienta rozwiązania umożliwiającego osiągnięcie celu, jakim jest szybkie, proste i polubowne odzyskanie Państwa należności.