Cypryjski rynek nieruchomości nadal może się poszczycić znaczącym wzrostem i przyciąga kupujących z całego świata, dzięki korzystnym programom dotyczącym zezwolenia na pobyt i obywatelstwa w powiązaniu z nabyciem mienia, a także dzięki godnemu pozazdroszczenia położeniu geograficznemu wyspy i słonecznej pogodzie oraz wynikającemu z niej stylowi życia.

Kaimakliotis & Co specjalizuje się w usługach w zakresie prawa nieruchomości świadczonych zarówno na rzecz kupujących z wyspy, jak i zagranicznych inwestorów, obejmując ofertą szeroki zakres spraw i kwestii prawnych związanych z materią taką jak nabycie, sprzedaż, wynajem, zabudowa, budowa, własność, finansowanie i zarządzanie dotyczące mienia i nieruchomości, a także rozwiązywanie wszelkich ewentualnych sporów i problemów.

Zakres naszych usług w ramach prawa nieruchomości obejmuje:

 • nieruchomości mieszkalne:
 • nabycie / umowy / sprzedaż / przeniesienie własności / własność i dzierżawa,
 • nieruchomości komercyjne:
 • nabycie / umowy / sprzedaż / przeniesienie własności / własność i dzierżawa,
 • zabudowa nieruchomości:
 • umowy / finansowanie / budowa,
 • kwestie zagospodarowania przestrzennego / zezwolenia / zezwolenia od organów regulacyjnych / decyzje władz,
 • struktury własnościowe:
 • pozioma struktura własności / pionowa struktura własności,
 • wynajem i najem,
 • finansowanie / refinansowanie,
 • zarządzanie nieruchomościami,
 • spory dotyczące nieruchomości,
 • akty własności,
 • kwestie dotyczące podatku od obrotu nieruchomościami.

 

 

Nabycie nieruchomości: godne zaufania doradztwo dotyczące Państwa inwestycji

Nabycie nieruchomości to duża inwestycja wymagająca solidnej porady prawnej i wsparcia mającego na celu zabezpieczenie Państwa inwestycji i interesów.

W szczególności Kaimakliotis & Co sprawdzi, czy sprzedający nieruchomość jest prawnie umocowany do jej sprzedaży, czy nieruchomość ma jasną sytuację dotyczącą aktu własności, a tytuł własności może zostać przeniesiony na Państwa nazwisko bez żadnych komplikacji, które mogłyby opóźnić lub unieważnić takie przeniesienie.

Sprawdzane są wpisy do rejestru Wydziału Ksiąg Wieczystych, historia kredytowa i sytuacja finansowa sprzedającego – oraz, w razie potrzeby, dewelopera nieruchomości.

Dzięki temu można ustalić, czy nieruchomość jest wolna od problematycznych zajęć sądowych i zobowiązań.

Następnie możemy prowadzić negocjacje w Państwa imieniu, a jeżeli nabycie ma dojść do skutku, sporządzimy umowę sprzedaży (umowę kupna-sprzedaży) lub dokonamy analizy i przeglądu umowy sporządzonej przez stronę trzecią.

Po zawarciu umowy kupna-sprzedaży Kaimakliotis & Co podejmie szereg kroków w ramach całego procesu, zależnych od tego, czy kupujący jest mieszkańcem Cypru, czy obcokrajowcem.

Wszyscy kupujący są zobowiązani do wniesienia opłat skarbowych i dokonania legalizacji umowy kupna-sprzedaży w Urzędzie Skarbowym, a następnie zarejestrowania umowy kupna-sprzedaży w Wydziale Ksiąg Wieczystych, zapewniając oficjalne uznanie własności i tytułu prawnego do niej.

Kupujący będący obcokrajowcami są ponadto zobowiązani do uzyskania pewnych zezwoleń na posiadanie nieruchomości na Cyprze zarejestrowanej na ich nazwisko (zob. sekcja „Kupujący będący obcokrajowcami”).

Klienci, którzy potrzebują wsparcia w zakresie finansowania nieruchomości – przez bank lub z innych źródeł – mogą liczyć na to, że Kaimakliotis & Co pokieruje ich przez ten proces, zapewniając zabezpieczenie kapitału na potrzeby zakupu na najlepszych warunkach i zgodność z wymaganymi przez prawo kryteriami dotyczącymi finansowania nieruchomości.

 

Kupujący będący obcokrajowcami

Obcokrajowcy kupujący nieruchomości muszą spełnić określone warunki i dopełnić pewnych procedur, a proces ten nigdy nie powinien być podejmowany na własną rękę, ponieważ prawidłowe doradztwo prawne udzielone przez renomowaną kancelarię, taką jak nasza, jest koniecznym elementem procesu nabycia nieruchomości, zwłaszcza w odniesieniu do zezwoleń i kwestii dotyczących samego Cypru, m.in. szybkiego oraz zgodnego z prawem wydania aktów własności, co sprawdzamy z należytą starannością.

Obywatele Unii Europejskiej (UE) mający prawo stałego pobytu na Cyprze są uprawnieni do nabywania nieruchomości bez ograniczeń. Zarówno osoby będące, jak i niebędące obywatelami UE niemające prawa stałego pobytu na Cyprze, które chciałyby nabyć nieruchomość na wyspie, muszą przestrzegać szczegółowych regulacji i formalności odnoszących się do kupujących będących obcokrajowcami. Kaimakliotis & Co będzie działać w imieniu kupującego będącego obcokrajowcem w celu szybkiego uzyskania wszelkich wymaganych zezwoleń; zajmie się dokumentacją i będzie pozostawać w kontakcie z właściwymi organami i władzami w celu zarejestrowania nieruchomości na kupującego będącego obcokrajowcem.

Jeżeli chodzi o kupujących z Cypru, gdy już istnieje umowa kupna-sprzedaży, zazwyczaj dalszy proces przedstawia się następująco: wniesienie opłat skarbowych i legalizacja umowy sprzedaży w Urzędzie Skarbowym, a następnie zarejestrowanie umowy sprzedaży w Wydziale Ksiąg Wieczystych oraz zapewnienie oficjalnego uznania własności i tytułu prawnego do nieruchomości.

Po zarejestrowaniu nieruchomości na nazwisko kupującego będącego obcokrajowcem, może on swobodnie dokonać jej sprzedaży lub zbycia zgodnie z własnym życzeniem, a następnie nabyć dodatkową nieruchomość po sprzedaży pierwszej nieruchomości.

W przypadku kupujących będących obcokrajowcami i pozostających właścicielami pierwszej nieruchomości, nabycie drugiej jest dozwolone w przypadku osób, które od długiego czasu mają prawo pobytu lub pracują na Cyprze; możemy zaoferować doradztwo w tym zakresie.

 

Spory dotyczące nieruchomości

Spory dotyczące nieruchomości mogą rodzić się z wielu powodów, takich jak m.in. zerwanie lub naruszenie umów, opóźnienia w płatnościach i dostawie, niezadowalające lub niebezpieczne wykonawstwo, problemy z zabezpieczeniem tytułów własności czy podważenie prawa użytkowania gruntu.

Poza sprawami wpływającymi na sprzedaż i nabycie nieruchomości nasze usługi obejmują również inne spory, w tym między wynajmującymi a najemcami, spory dotyczące wejścia bez zgody właściciela na jego teren lub naruszeń własności prywatnej, dotyczące zaniedbań zawodowych czy spory sąsiedzkie – niezależnie od ich rozmiarów.

W przypadku, gdy negocjacje i alternatywne formy rozwiązywania sporów nie przyniosą rezultatu zadowalającego reprezentowanego przez nas kupującego lub sprzedającego mienie, Kaimakliotis & Co może zaoferować swoje doświadczenie i sukcesy w zakresie postępowań sądowych dotyczących nieruchomości.

We wszystkich przypadkach naszym celem jest uniknięcie długich i kosztownych procesów. Doradzimy najlepszy sposób postępowania w celu rozwiązania sporu dotyczącego nieruchomości.