Kwestia planowania spadkowego, testamentów oraz zabezpieczania rodzinnych aktywów i majątku może być dla wielu osób drażliwa, gdyż przypomina nam o naszej śmiertelności. Z tego powodu wiele osób powstrzymuje się od podjęcia odpowiednich ustaleń dotyczących tego, co stanie się z ich spuścizną po ich śmierci.

A przecież są to jedne z najważniejszych kwestii z punktu widzenia rodziny, zwłaszcza bardzo zamożnej czy posiadającej pokaźne aktywa. Rozporządzanie takim spadkiem wymaga dogłębnych przemyśleń oraz fachowych wskazówek ze strony kancelarii dobrze zorientowanej w prawie spadkowym.

Kaimakliotis & Co zajmuje się zagadnieniami objętymi planowaniem spadkowym, w sposób wyczerpujący, dyskretny i pełen empatii. Umożliwia rodzinom rozwiązywanie wszelkich problemów, które mogą powstać przy alokacji funduszy, trustów, aktywów, majątku i spadku, w tym w przypadku podziału aktywów między wieloma spadkobiercami i spadkobiercami spoza rodziny oraz danego kraju.

Jesteśmy ekspertami w rozwiązywaniu wszelkich sporów dotyczących spadków, które są podważane lub względem których nie podjęto żadnych działań, niezależnie od tego, ile czasu trwało to zaniedbanie. Doradzamy w zakresie praw i roszczeń, i prowadzimy negocjacje w sprawie rozstrzygnięć pozasądowych lub w razie potrzeby wykorzystujemy mechanizmy prawne.

W 2015 roku cypryjskie przepisy spadkowe oraz dotyczące planowania spadkowego zostały podporządkowane przepisom nowego europejskiego Rozporządzenia dotyczącego dziedziczenia nr 650/2012. Nowe rozporządzenie uprościło przepisy dotyczące dziedziczenia w całej Unii Europejskiej, co sprawia, że obecnie można łatwo określić, które państwo członkowskie ma jurysdykcję w danym przypadku i jakie prawo ma zastosowanie do majątku zmarłego w przypadku spraw transgranicznych – co jest korzystne także osób mających zezwolenie na pobyt na Cyprze.

W ramach prawa spadkowego oferujemy usługi w zakresie następujących kwestii:

  • testamenty: przygotowywanie / sporządzanie / podważanie / przypadki zaniedbania działań dot. testamentu / sądowe zatwierdzanie testamentu zagranicznego,
  • trusty,
  • zatwierdzanie testamentów,
  • planowanie spadkowe,
  • ochrona aktywów,
  • zarządzanie majątkiem,
  • ustanowienia zarządcy masy spadkowej.
  • Uzyskanie cypryjskich dotacji na aktywa