Położenie:

Republika Wysp Marshalla to wyspiarskie państwo położone w okolicy równika na Oceanie Spokojnym, nieznacznie na zachód od linii zmiany daty. Wchodzi w skład wysp Mikronezji. Stolicą jest Majuro, językami urzędowymi są marszalski i angielski, a waluta to dolar amerykański (USD).

 

Najważniejsze korzyści i kwestie związane z założeniem spółki:

 • brak minimalnego wymogu kapitałowego.
 • Międzynarodowa spółka handlowa (ang. International Business Company – IBC) jest zwolniona z opodatkowania.
 • Krótki czas rejestracji wynoszący zazwyczaj trzy dni.
 • Niewiele ograniczeń w zakresie charakteru działalności spółki.
 • Osobista obecność nie jest wymagana.
 • Posiedzenia dyrektora i udziałowca mogą się odbywać w dowolnym miejscu świata.
 • Legalne, wolne od opodatkowania rozwiązanie w zakresie ewidencjonowania międzynarodowych zysków.
 • Wymagany jest co najmniej jeden dyrektor i jeden udziałowiec dowolnej narodowości, mogą oni zarówno być, jak i nie być rezydentami.
 • Dane udziałowca i dyrektora nie są ujawniane publicznie.
 • Brak wymagań w zakresie kontroli ewidencji i rocznych sprawozdań.

 

Dodatkowe informacje:

 • Wyspy Marshalla to jurysdykcja stabilna politycznie.
 • Spółki typu IBC nie mogą prowadzić działalności na terytorium Wysp Marshalla.
 • W zależności od rodzaju spółki jej nazwa musi zawierać jedno z następujących określeń:
 • Limited, Corporation, Incorporated, Public Limited Company, Societe Anonyme, Sociedad Anonima, Ltd, Corp., Inc., PLC lub S.A.
 • Zabrania się działalności bankowej, powierniczej, ubezpieczeniowej lub w zakresie gier online, dlatego niedozwolone jest używanie w nazwie następujących wyrażeń:
 • Trust Company, Trustee Company, Building Society, Bank, Assurance lub Royal.