Wizy

Cypr jest stroną układu z Schengen, który określa zasady podróży do 26 krajów europejskich.

Wizy mogą być wydawane przez każdą ambasadę lub konsulat Cypru na okres 90 dni. Jeśli wiza jest wydawana jako „ostateczna”, nie można przedłużyć okresu jej ważności, chyba że istnieją wyjątkowe lub praktyczne przyczyny uzasadniające to przedłużenie. W takim przypadku przedłużenie może być przyznane na kolejne 90 dni, ale tylko przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Cypru. Wymagany jest paszport ważny przez co najmniej sześć miesięcy.

 

Obywatele UE

Obywatele UE nie potrzebują wizy, żeby wjechać na teren Cypru i mogą otrzymać zezwolenie na pobyt, korzystając z prostej procedury rejestracji, dzięki której uzyskują „różową kartkę”, pozwalającą im mieszkać i pracować na Cyprze. Rejestracja musi nastąpić w ciągu czterech miesięcy od wjazdu na teren Republiki Cypryjskiej.

 

Zezwolenia na pracę

Obywatele spoza UE pragnący żyć i pracować na Cyprze muszą uzyskać zezwolenia na pracę oraz wizy wydawane przez Departament Ewidencji Ludności i Migracji, co zwykle uprawnia ich do pozostawania na wyspie przez maksymalnie cztery lata. Wnioski o zezwolenia na pracę oraz ich zatwierdzanie dotyczą również osób, które zawarły związek małżeński z obywatelem UE – Republiki Cypryjskiej lub innego państwa członkowskiego.

Oprócz prawidłowo wypełnionego wniosku wymagana jest Umowa o pracę poświadczona przez Departament Pracy Ministerstwa Pracy, Opieki Społecznej i Ubezpieczeń Społecznych. Obowiązkiem pracodawcy jest złożenie wniosku dotyczącego przybycia zatrudnianych przez nich cudzoziemców spoza UE, którzy mają pracować na Cyprze.

Chociaż maksymalny okres zamieszkiwania i pracy na Cyprze w przypadku obywateli spoza UE wynosi cztery lata, istnieją wyjątki pozwalające na przyznanie dłuższego pobytu dotyczące kluczowych stanowisk oraz umiejętności uznawanych za istotne dla gospodarki lub ważne dla organizacji zatrudniającej daną osobę.

Do tej kategorii zaliczają się: personel pielęgniarski (wykwalifikowany i zarejestrowany), dyrektorzy wykonawczy, podlegli im dyrektorzy, kierownicy średniego szczebla, wysoko wykwalifikowani pracownicy organizacji o dużej rotacji personelu, trenerzy sportów indywidualnych i zespołowych oraz sportowcy, a także ikonopisi, którzy zostali zatrudnieni na potrzeby konkretnych przedsięwzięć realizowanych na Cyprze.

 

Zezwolenia na pobyt czasowy – krótko- i długoterminowe

Pobyt czasowy jest przyznawany po złożeniu do sekretariatu Departamentu Ewidencji Ludności i Migracji pozytywnie rozpatrzonego wniosku o zezwolenie na pobyt.

Ww. wniosek mogą składać następujące osoby:

  • obywatele krajów spoza UE pragnący przedłużyć swoją wizę i pozostać na Cyprze dłużej niż trzy miesiące, i którzy mają dochody z zagranicy wystarczające na pokrycie kosztów utrzymania;
  • obywatele krajów spoza UE, których małżonek lub małżonka są obywatelami UE – Republiki Cypryjskiej lub innego państwa członkowskiego;
  • obywatele krajów spoza UE, którzy mają zięcia lub synową będących obywatelami UE – Republiki Cypryjskiej lub innego państwa członkowskiego – i mieszkających w Republice Cypryjskiej;
  • dzieci obywateli krajów spoza UE, pozostających w związkach małżeńskich z obywatelami państw członkowskich UE (Cypru lub innych), które nie ukończyły 18. roku życia.
  •