Położenie:

Rzeczpospolita Polska leży w Europie Środkowej, od zachodu graniczy z Niemcami, od południa – z Republiką Czeską i Słowacją, od wschodu – z Ukrainą i Białorusią, a od północy – z Litwą oraz z obwodem kaliningradzkim, rosyjską eksklawą. Stolicą jest Warszawa, językiem urzędowym – polski, a waluta to polski złoty (PLN). Polska należy m.in. do Unii Europejskiej (UE), strefy Schengen, Światowej Organizacji Handlu (WTO), Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu (GATT), Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ) oraz Rady Europy (RE).

 

Najważniejsze korzyści i kwestie związane z założeniem spółki:

 • wyróżniamy pięć podstawowych rodzajów spółek: spółka akcyjna (SA), spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.), spółka komandytowa, spółka komandytowo-akcyjna oraz spółka jawna.
 • Zagraniczni inwestorzy mają także możliwość rejestracji podmiotu jednoosobowego, oddziału lub spółki zależnej.
 • Proces rejestracji można zazwyczaj przeprowadzić w ciągu miesiąca – w zależności od rodzaju spółki.

Spółka akcyjna (SA)

 • Zalecane rozwiązanie dla większych przedsiębiorstw.
 • Kapitał podstawowy w wysokości co najmniej 100 000 PLN, z czego 25% tej kwoty musi zostać opłacone w trakcie zakładania.
 • Dopuszcza się więcej niż jednego założyciela.
 • Akcjonariusze ponoszą odpowiedzialność wyłącznie do wysokości wkładu wniesionego do kapitału spółki.
 • Spółka może być notowana na dowolnej giełdzie papierów wartościowych, przy czym minimalna wartość nominalna jednej akcji wynosi 0,01 PLN.
 • Wymagany jest zarząd. Odpowiedzialność rady nadzorczej jest nieograniczona.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.)

 • Najpowszechniejszy rodzaj spółek handlowych.
 • Kapitał podstawowy w wysokości co najmniej 5 000 zł, przy czym nominalna wartość jednego udziału nie może być niższa niż 50 PLN. Udziałami można swobodnie obracać na rynku.
 • Wymagany jest co najmniej jeden założyciel.
 • Rozwiązanie zalecane z uwagi na ograniczoną odpowiedzialność członków.
 • Krótki czas rejestracji.
 • Wymagany jest zarząd.
 • W przypadku kapitału założycielskiego przekraczającego 500 000 PLN i ponad 25 udziałowców wymagana jest rada nadzorcza.
 • Wymagane opłacanie podatku od przedsiębiorstw i podatku VAT.

Spółka komandytowa (sp.k.)

 • Spółka handlowa odpowiednia dla działalności o dowolnych rozmiarach.
 • Brak wymagań dotyczących minimalnego kapitału podstawowego.
 • Wymagani są co najmniej dwaj założyciele – osoby fizyczne lub prawne.
 • Dwa rodzaje wspólników: komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność, a komandytariusz odpowiada wyłącznie do wysokości kwoty określonej w statucie spółki.

Spółka komandytowo-akcyjna (S.K.A.)

 • Wymagany kapitał podstawowy w wysokości co najmniej 50 000 PLN i minimalna wartość nominalna akcji w wysokości 0,01 PLN.
 • Wymagany jest „aktywny wspólnik” oraz wspólnik pasywny (który zapewnia kapitał).
 • Spółka nie posiada osobowości prawnej, jednak dysponuje zdolnością prawną i sądową.
 • Wymagane jest opłacanie podatku VAT.
 • Komplementariusz ponosi nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki.
 • Akcjonariusze nie odpowiadają za zobowiązania spółki.

Spółka jawna (sp.j.)

 • Preferowane rozwiązanie dla mniejszych przedsiębiorstw.
 • Brak minimalnego wymogu kapitałowego.
 • Wymagane są co najmniej dwa podmioty lub dwóch wspólników, mogą to być osoby fizyczne lub prawne.
 • Wspólnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zobowiązania całym swoim majątkiem.
 • Spółka nie posiada osobowości prawnej, jednak dysponuje zdolnością prawną i sądową.
 • Wymagane jest opłacanie podatku VAT.
 • Poszczególni wspólnicy muszą płacić podatek dochodowy lub podatek od zysku przedsiębiorstw (w zależności od statusu prawnego).

 

Dodatkowe informacje:

 • wszystkie spółki muszą być wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego (KRS).
 • Większość podmiotów gospodarczych musi posiadać dokument potwierdzający założenie spółki.
 • Do założenia spółki akcyjnej, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, spółki komandytowej i spółki komandytowo-akcyjnej wymagany jest akt notarialny.
 • Wszystkie spółki muszą być zarejestrowane w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i we właściwym organie podatkowym.
 • Wymagana rejestracja VAT.
 • Spółka wymaga oddzielnego rachunku bankowego, na który musi zostać wpłacony minimalny kapitał podstawowy.